When In Rome…

Český překlad: Když jsi v Římě…
Pořadí v seriálu: 316 (3. série, 16. díl)
Premiéra v USA: 2. března 1998
Premiéra v ČR: 14. února 1999

Scénář: Steven L. Sears
Režie: John Laing

Hrají:

Lucy Lawless (Xena), Renee O'Connor (Gabriela), Karl Urban (Cézar), Matthew Chamberlain (Crassus), Jeremy Callaghan (Pompeius), Tamati Rice (Vercinix), Grant Triplow (Brutus), Katrina Browne (Mendala), Graham Smith (kapitán), Gavin Rutherford (centurion), Riqi Harawira (strážný)

Synopse:

Když Cézar zajme galského válečníka Vercinixe, Xena na oplátku unese krvežíznivého generála Crassa, aby za pomoci římské politiky Vercinixe osvobodila. Když se ale plán kvůli Pompeiově nenávisti k Cézarovi začne měnit, Xena musí v Koloseu bojovat za svůj život. Mezitím je Gabriela postavena před otázku Crassův život zachránit nebo ho nechat zemřít.

Hlášky:

Crassus: Xeno... váhám, zda-li ti mám děkovat za záchranu. Při posledním setkání jsi přísahala, že mě zabiješ.
Xena: Tehdy jsi mi nebyl užitečný.

Pompeius: Tohle je Xena?
Cézar: Ano. Starý přítel, nepřítel, přítel. Zapomněl jsem, kde jsme skončili.
Xena: Určitě jsme spolu nemluvili.

Pompeius: Proč ti říkají princezna bojovnice?
Xena: Protože "Cézar" už bylo zabráno.

Disclaimer:

Cézarův palác nebyl poškozen během natáčení této epizody. To se však nedá říct o Crassovi a gladiátorech.

Detaily:

 • Jak Gabrielina, tak Xenina podprsenka v této epizodě slouží k přenášení věcí. Gabriela v ní přenáší Crassův prsten a Xena hliněný otisk klíče od cely – ten při přenosu vůbec nezmění svůj tvar.
 • Jak se Argo dostala do Říma? Xena s Gabrielou si vzaly loď ze Sýrie do Itálie, ale Argo na ní nikde nevidíme. Podle reakcí fanoušků je jasné, že buď cestovala v zavazadlovém prostoru, nebo si ji děvčata vzala jako příruční zavazadlo.
 • Když Xena ukazuje Cézarovi Crassův prsten, má ho navlečený na prostředníčku. Zřejmě tím chtěla naznačit, co si o Cézarovi myslí.
 • Během Cézarovy slavnosti má na sobě služebná, která roznáší nápoje, fialové šaty. Tento oděv nosila jedna ze soutěžících v epizodě 2x11 Here She Comes... Miss Amphipolis.
 • Ve scéně, kdy Xena použije na Crassa svůj hmat, by mu mělo zbývat 30 sekund života. Ve skutečnosti mu Xena zastavila přívod krve do mozku na 42 sekund.
 • V téže scéně, kdy je hostům předveden Vercinix, si všimněte fontány – je v ní víno.
 • Když stráže dovedou Xenu do Kolosea a donutí jí si kleknout, vojákovi nalevo (z Xeniny strany) vyklouzne ze sevření Xenina ruka. Xena jakožto poslušný vězeň chvíli počká, než jí strážný ruku opět chytí.
 • Při bojové scéně v Koloseu Xena přeskočí síť, se kterou na ní dělá bojovník nájezd. Když dokončí svůj skok, dopadne na zem, která se celá pohne – nabízí se tak, že pod zemí je schovaná záchranná žíněnka.
 • V tomto období římských dějin nosili všichni aristokraté na veřejnosti řádné tógy (nebo vojenské uniformy). Cézar tak měl mít na sobě během slavnosti a zápasu v Koloseu tógu a ne onu modrou tuniku, kterou jsme měli možnost vidět.

Zajímavosti:

 • Produkční číslo epizody je V0416, číslo ve scénáři je 314. Epizoda byla natáčena v lednu 1998.
 • Původní název této epizody byl "First Of The Three" (První ze tří).
 • Jestliže se vám zdá představitel Crassa povědomý, mohli jste představitele této role jménem Matthew Chamberlain v Xeně už vidět – objevil se jako Orfeus v dílu 2x04 Girls Just Wanna Have Fun a objevil se také v epizodách 1. série Herkula jako Darphus – konkrétně v dílech 1x12 The Gauntlet a 1x13 Unchained Heart, ve kterých se představila Xena.
 • Katrina Browne si zahrála Amazonku jménem Siri v Herkulovi, epizodě 4x07 Prodigal Sister (ta jediná se v ČR nevysílala), ale také v dílu 6x07 A Wicked Good Time. Ve Xeně si zahrála v díle 4x07 Locked Up And Tied Down. Katrina v tomto díle ztělesnila Mendalu, ženu Vercinixe.
 • Cézar nedopatřením porušil římský zákon, když dovolil Gabriele vstoupit do svého obydlí (které také sloužilo jako jeho kancelář). Cézar, jakožto Pontifex Maximus (titul velekněze starého Říma, který měli i římští císaři) žil v Domus Publica. Právě tato budova se nacházela na posvátné hranici města zvané pomerium. Protože republikánský Řím projevoval velké antipatie vůči králům, žádný panovník tak nesměl pomerium překročit – výjimka byla v momentě, kdy panovníka musel projít triumfálním procesím, na jehož konci ho čekala poprava. Gabriela byla královnou Amazonek, což Cézar zřejmě nevěděl. Ale tento zákon znal - když slavnostně v Římě přijal královnu Kleopatru, na pomerium ji nezavedl.
 • V původní verzi scénáře se Pompeius ptá Bruta ohledně Xeny, zda-li se jí dá věřit. Brutus mu odpovídá: "Jen to, že nenávidí Cézara." Tato verze je i v epizodě, ale ve scénáři se Pompeius dále zeptal: "Divím se, že ho ještě nezabila." Brutus mu odpověděl: "Čeká na vhodnou příležitost." To vnuklo Pompeiovi myšlenku dát Xeně jeho dýku, čímž jí mlčky naznačil, že "vhodná příležitost" právě nastala.
 • Marcus Licinius Crassus byl vládce Sýrie, když bojoval proti Parthům, kteří ho zajali a popravili (v epizodě se dozvídáme, že je v zajetí Syřanů). Nikdy nebojoval v Galii a Gardenis je fiktivní město. Jeho jediná další válečná kampaň byla proti Spartakovi, když byl generál a spolu s ním se na této akci podíleli i Cézar a Pompeius. Uznání za porážku Spartaka se ale dostalo Pompeiovi, což mu Crassus velice zazlíval.
 • V epizodě se dozvídáme, že Crassus nechal ukřižovat sto můžu, žen i dětí podél Appiovy cesty. Je to odkaz na to, co Crassus udělal svým vězňům po závěrečné bitvě proti Spartakovi. Nechal ukřižovat 6 000 lidí.
 • Vercingetorix (v Xeně to byl Vercinix) byl poražen Cézarem po několik bitvách. Cézar je pověstný tím, že nikdy neprohrál bitvu, ale Vercingetorix byl natolik schopný, že s ním dokázal u Alesie bojovat dlouhé měsíce. Poté byl Vercingetorix uvězněn na pět let v římském vězení Tullianum. V roce 46 př. n. l. byl veden v Cézarově triumfálním procesí, pak opět vsazen do vězení, kde byl patrně zardoušen.

Vítáme vás na jediném, pravidelně aktualizovaném webu, věnovaném seriálu Xena: princezna bojovnice.

Vyhledávání
facebook
banner facebook
Anketa
kalendar

8. 10. 2011 - Hudson Leick vystoupí poprvé v Praze! Více na www.meethudson.cz

kalendar

9. 10. 2011 - Hudson Leick vede v Praze jóga workshop. Více na www.meethudson.cz

Anketa
Statistika