Virtuální sezóny

aneb ve filmu i na webu, Xena žije dál!

virtualni sezona
Závěrečná dvojepizoda 6. sezóny Xeny "A Friend in Need" zasadila těžkou ránu všem fanouškům této odvážné bojovnice a především její družce Gabriele, když se přes všechny možnosti, které děj toho japonského dobrodružství skýtal, rozhodla Xena zůstat pro klid 40 000 duší mrtvá. Scéna závěrečného loučení dokázala dojmout snad každého a proto není divu, že s takto krutým (a snad i zbytečným) koncem se fanoušci smířit odmítli a reagovali po svém. I přes řadu peticí však byl seriál definitivně ukončen a ani k natočení samostatného celovečerního filmu nakonec nedošlo, takže Xeniným příznivcům nezbylo, než se spolehnout na vlastní tvorbu, zejména v podobě fanfilmů a virtuálních sezón. A právě o pokračování Xeniných dobrodružství pojednává tento článek.

Z filmů vytvořených fanoušky zde zmíním jen stručně jeden ze čtyř fanfilmů českého studia Xena Fan Films – Opožděnou ruku. Odehrává se těsně po Xenině smrti a Gabriela (představovaná režisérem Kubullou) nechá Xenu oživit egyptskou věštkyní Kunkur. Věc má ale jeden háček – Xena musí do tří dnů splnit hrdinský skutek v říši Chin, jinak zemře znovu. Ve filmu sehraje svou roli Xenina dcera Eva, obě dcery Xeniny dávné přítelkyně Lao Ma – a neposlední řadě i ruka "svatého muže" Eliho. Čeští xenité film samozřejmě vřele přivítali a můžeme jen doufat, že nám tvůrci připraví další příběhy z Xenina světa.

Hlavní fanouškovská tvorba se ale zaměřila na Internet v podobě tzv. virtuálních sedmých a dalších sezón. Na webu se takových akcí konalo hned několik, některé ovšem nevalné kvality, takže nepřežily první pokračování. Tři z nich ale dokázaly vydržet poměrně dlouhou dobu a připravily čtenářům řadu zajímavých příhod Xeny a Gabriely, i když každá z nich byla jiná a s odlišným zaměřením.

Jako první zde uvádím tzv. shipper sezóny na adrese www.shipperseasons.com, výrazně zaměřené na milostný vztah Xeny a Área. Ano, v této verzi se vztah Xeny a boha války prohloubil natolik, že se stali milenci a partnery, i když zdaleka nebyl jednoduchý a přímočarý. Naproti tomu se autoři téměř zcela zřekli veškerého subtextu (náznaků bližšího milostného vztahu mezi oběma hrdinkami), vztah Xeny a Gabriely prohlásili výhradně za přátelský a Gabrielu za "člena rodiny". Láska Xeny k Áreovi je jistě v tomto ohledu zajímavá, podle mého názoru však tím autoři popřeli silné citové vyznění závěrečné epizody, v níž osamoceně odplouvající Gabriela dokázala nechat chladným snad jen ty nejotrlejší povahy. Jejich přivítání po Xenině procitnutí, které "zařídil" Áres s přispěním Eliho učení (láska je cesta a je silnější než pomsta) vyznívá skoro věcně, navíc "asistuje" Xenina dcera Eva.

Ta se v této virtuální sezóně vyskytuje poměrně hojně, autoři se zaměřili na postavu její i některých dalších protagonistů, jejichž příběhy nebyly v seriálu dokončeny. Objevuje se Virgil, samozřejmě Amazonky a dále některé nové postavy, např. nová protivnice Sabina a Gabrielin nápadník Haimon, což je ono dítě, které Xena zachránila proti Darphově vůli v herkulovské epizodě "The Gauntlet", a tak vlastně započala svou cestu na stranu dobra. Epizody se odehrávají ve velké míře v konkrétních dobových lokacích Řecka a Říma, často se řeší problémy s historickými postavami. Občas se ovšem objeví i neotřelejší témata, jako Xenino a Áreovo uvěznění v paralelním vesmíru nebo příběh vesmírné obchodnice Xeny v daleké budoucnosti. Zajímavým námětem je vzkříšení řeckých bohů, kterým hrozí v pekle úplné vymazání jejich duší. Xena se nechá Áreem přemluvit, aby se do Tartaru (ten je zde směšován s klasickým peklem) za bohy vydala a přivedla je zpět. Zeus pak za všechny bohy připustí, že jednali nesprávně, a uzavře s Xenou něco na způsob ozbrojeného příměří, takže se obyvatelé Olympu vracejí domů.

"Shipper seasons" pokračovaly po sedmou, osmou a devátou sezónu po 21-24 epizodách, z desáté sezóny se objevila jediná epizoda z doby obsazení Izraele Římem. Z technického hlediska byly celkem dobře zpracované jak popisy, tak dialogy (i když IMHO zcela nedosáhly kvality "subtextní" verze, o níž se píše dále), mezi jednotlivými částmi je možno přeskakovat pomocí menu vlevo, text je prokládán fotografiemi a zajímavostí je i improvizované úvodní a závěrečné video. A samozřejmě v této ani ve všech ostatních virtuálních sezónách nesmějí chybět tolik oblíbené a vtipné "disclaimery".

virtualni sezona
Druhou řadu virtuálních sezón bych snad mohl charakterizovat slovy "něco mezi", ani shippistická, ani výrazně subtextní. Není příliš známá a i na vlastním serveru www.officialxwpvs.com se seznam epizod nehledá nejlépe – najdete jej na adrese www.officialxwpvs.com/EpisodeList.htm.

Na tomto serveru se vyskytují dvě sezóny po 22 epizodách s obligátními disclaimery a navíc dvě zvláštní dvojdílné epizody mimo tyto řady. Jsou psány opět klasickou formou, do jisté míry však převažují popisy, které jsou místy příliš dlouhé a čtení ztrácí přehlednost. Při čtení poměrně výrazně chybí menu, kterému by umožnilo přeskakovat mezi jednotlivými částmi dané epizody, takže je vždy třeba postupně se "proklikat" vpřed. Předností těchto sezón jsou některé náměty a zejména začátek, který jako jediný ze všech tří hlavních virtuálních sezón řeší způsob Xenina zmrtvýchvstání přímo "u zdroje", tedy v Japonsku. Gabriela se namísto do Egypta vydává do říše Chin a pak zpět na ostrovy, aby poprosila japonské bohy o shovívavost a navrácení její přítelkyně. Sami japonští kněží, bohové i zemřelí (Zabiják duší) uznají, že ani klid duší obyvatel Higuchi nelze vykoupit tak velkou obětí Xeny a její trpící přítelkyně, a po několika dějových zvratech, kdy Yodoshiho syn urnu s popelem ukradne a je třeba ji získat zpět, se Xena vrací do světa živých a vřele se vítá s Gabrielou. To je ovšem jen jeden z mála náznaků subtextu, další jsou spíše skryté a je jich o hodně méně než v samotném seriálu, i když se jej autoři oproti shippistické verzi explicitně nezříkají.

Epizody jsou celkem klasické, v řadě z nich se objevují známé postavy jako Eva či Virgil. Poměrně velká část ale zpracovává celkem neotřelá témata, například Xenino působení v Arábii jako Šeherezáda, boj s lovecraftovským "starším" Cthulhu, líčení Joxerovy svatby s Meg, do níž se zapletli oba jeho bratři, a setkání s králem Gabrielem – oním dítětem z epizody "Cradle of Hope", které Xena chránila před zlotřilým rádcem a při boji ho pohazovala jako hračku. Zvláštností je několik příběhů z moderní doby – hned dvě epizody s inkarnacemi Xeny a Gabriely ze 40. let Janice Covington a Melindou Pappas (z dílu "The Xena Scrolls"), které bojují s nacistickými protivníky, a filmařská epizoda z dnešních dnů, kde díky účasti představitelek hlavních postav, klonů obou hrdinek ("Send in the Clones") a ještě navíc Xeniných fanoušků v čele s Missy Good (o ní víc později) vzniká naprostý guláš.

Poměrně velkou část tvoří dobrodružství v Americe, kterou televizní tvůrci opomněli a autoři virtuálních sezón tento nedostatek samozřejmě napravili. Xena navazuje kontakty s místními kmeny a dokonce letí v balónu, než se zvláštním podmořským tunelem dostane zpět do Británie, aby opět bojovala s Římany. Poznáme jednu z verzí, jak Xena vlastně přišla k Argo (během cestování s Boriadem jí její matka zachránila život), opět uvidíme zlotřilou Velascu a nechybí ani přestavitelé nebe a pekla Michael a Lucifer. Jednou ze zvláštností těchto řad je epizoda, kde nevystupuje Xena, Gabriela ani žádné z jejich paralelních, budoucích či jiných vtělení, pouze Eva s eliány a vize Callisto. Snad symbolicky končí osmá (a poslední) řada scénou ukřižování Krista v Jeruzalémě.

A opět zcela jiná, ovšem mimořádně kvalitní, je poslední z virtuálních řad o Xeně na adrese svs.ausxip.com. Jak už vyplývá z názvu, jde oproti předchozím dvěma virtuálním sezónám o dílo, které klade důraz na subtext – vlastně na maintext. Milostný vztah obou hrdinek je zde naprosto otevřený, nic se zde nepředstírá a nesnaží zakrýt pod rouškou pouhého přátelství. Je samozřejmě věcí každého, jak se s tímto faktem srovná nebo ne. Kdo by však takový vztah mezi dvěma ženami považoval za nepřekonatelnou překážku a odmítal tyto virtuální sezóny číst, přišel by opravdu o hodně, protože se jedná snad o nejkvalitnější zpracování virtuálních sezón vůbec – jak obsahem, tak i formou. Začátek sedmé sezóny svou atmosférou naprosto dokonale navazuje na závěr seriálu, v každém slově je cítit Gabrielino zoufalství nad těžkou ztrátou – a přesto odvážná bardka dokáže pokračovat dál a vypomoci v Egyptě tam, kde je jí zapotřebí. Však i název úvodní dvojepizody "A Friend Indeed" známé přísloví doplňuje. A kdo je naopak příznivcem krásného vztahu dvou postav, které nám jsou tak blízké, rozhodně nebude zklamán.

Zajímavě je vyřešeno Xenino oživení – jako duch se dostane k Luciferovi a dočasně se opět stává démonkou, ovšem dokáže Lucifera obelstít a přimět ho, aby ji vyslal jako smrtelnici do Egypta jako svou tajnou zástupkyni. Samozřejmě se přidá na správnou stranu a Luciferovy útoky odrazí – její vyslání na svět coby domnělé pekelné agentky zřejmě klid 40 000 duší nenarušilo, i když se zde výslovně neřeší.

Formální zpracování je výborné, poměr popisů a dialogů je naprosto vyvážený a popisy se objevují jen tam, kde je jich skutečně zapotřebí, děj běží zcela plynule a čtenáře dokáže dokonale vtáhnout. Není také divu – na řadě epizod se podílela známá fanynka Xeny Melissa "Missy" Good, která si svou tvorbou fanfiction o Xeně a Gabriele získala takové uznání, že jí producenti seriálu svěřili scénář ke dvěma epizodám 6. sezóny: "Coming Home" (Áres pod vlivem Fúrií) a "Legacy" (Gabrielin osudný omyl v poušti). Text je prokládán fotografiemi, menu nahoře umožňuje přeskakovat mezi jednotlivými částmi epizod. Sedmá sezóna měla celkem 19 epizod, další dvě po 14 a poslední desátá 7 epizod.

Děje epizod jsou zaměřeny převážně na vztah Xeny a Gabriely, většinou v řadě samostatných příběhů s minimem vedlejších postav. Známé postavy se objevují celkem málo, což v některých případech vůbec nevadí, jindy je to trochu škoda. Áres se objeví jen v jedné epizodě (a na konci předchozí, když Xeně sebere chakram, který jí kdysi sám daroval), postará se o jeho rozdělení na "dobrý" a "špatný", je záhy vyřazen ze hry a zřejmě nadobro pohřben pod zemí – nejsem sice příznivcem jeho nadměrného "využití" jako v případě prvního zpracování, ale mohl by "zlobit" o trochu častěji. Afrodita dostala o něco větší šanci, naproti tomu Evu autorky zřejmě "nemusely", takže jí dopřály jen jednu epizodu a na jejím konci ji nemilosrdně zlikvidovaly. A Joxerův syn Virgil nedostal šanci vůbec, aby se oběma milenkám zbytečně nepletl do cesty. Naproti tomu se v Římě objeví Beowulf, kterého obě hrdinky musí zachraňovat z arény, Xenin zahořklý bratr Toris, několikrát pak zestárlý král zlodějů Autolycus a Gabrielina sestra Lila.

V epizodách se objevuje inspirace i jinými fenomény, k níž se ovšem autorky otevřeně hlásí, např. rozdělení Xeny na "hodnou" a "zlou" podle vzoru kapitána Kirka v původním Star Treku. A opakují se i některá témata z hlavního seriálu, například nový protivník Janos, "zastupující" Callisto.

virtualni sezona
Vztah mezi Xenou a Gabrielou, trvající již několik let subjektivního času (přesně jsem to nespočítal), je prohlouben amazonským rituálem, díky němuž obě naváží jakési empaticko-telepatické spojení. Pokusy o úplnou telepatii se však nemusí vždy vyplatit a mohou skončit třeba výměnou vědomí, která se při pozvání na Homérovu akademii vysvětluje zvlášť obtížně. Spolu s Amazonkami se Xena opět dostává do Ameriky, i když jen nakrátko. Zavítá i do římských Pompejí (samozřejmě v okamžiku výbuchu Vesuvu), do podmořské Atlantidy, zachraňuje poslední Pegase a potká pomstychtivou Boadiceu i krále Artuše. Gabriele se konečně splní její dlouholetý sen, když se setká s básnířkou Sapfó, která je její dokonalou dvojnicí, i když dosud s dlouhými vlasy (proč by měla mít tolik kopií jen Xena?). Na herkulovskou řadu nepřímo navazuje další příběh o tom, jak Xena získala svou klisnu Argo, odehrávající se mezi epizodou "Unchained Heart" a začátkem vlastního seriálu, a dále setkání Xeny se svou dvojnicí z paralelního vesmíru (z epizody "Armageddon Now"), která dobyla celý známý svět. Vracejí se i klony z 21. století, které se vydávají do Řecka najít dávný Xenin poklad.

Nesmíme ovšem zapomínat na humornou stránku, kterou zastupuje příběhové zpracování klasické koledy o dvanácti dnech vánočních, nebo parafráze na film o dvou gayích a jednom synovi "Ptačí klec" (zde BardCage), v níž nechybí kouzelná scéna, kde Xena učí chodit Vidala "jako muž". Ale nejzábavnějším překvapením je, když obě hrdinky v jedné vesnici objeví úplně klasický Xenacon organizovaný Autolycem, jehož účastníci kupují všechny možné předměty a artefakty a hltají vyprávění lidí, kteří se kdy s Xenou setkali. Nakonec si i samotná Princezna bojovnice koupí svitky s fanfiction o svých dobrodružstvích – podle vlastního vyjádření by snad něco podobného dokázala, kdyby měla tři ruce.

Jak je vidět, uvedené virtuální sezóny jsou zaměřené velni různorodě a specializují se na odlišné aspekty. Jedno ale mají všechny společné – nesmířily se se smrtí naší oblíbené hrdinky a daly čtenářům možnost prožít s ní i s Gabrielou další zajímavé příběhy. A to je jejich největší zásluhou.

Příjemné počtení a Battle on, Xena!!

Praotec trekkie

Vítáme vás na jediném, pravidelně aktualizovaném webu, věnovaném seriálu Xena: princezna bojovnice.

Vyhledávání
facebook
banner facebook
Anketa
kalendar

8. 10. 2011 - Hudson Leick vystoupí poprvé v Praze! Více na www.meethudson.cz

kalendar

9. 10. 2011 - Hudson Leick vede v Praze jóga workshop. Více na www.meethudson.cz

Anketa
Statistika